Návšteva v Bulharsku

bulgaria 3Rakowski (Bulgaria)
August 2017

Drahí priatelia,
s veľkou vďačnosťou v srdci sa chceme s vami podeliť o to, čo sme prežili počas misionárskej cesty v Bulharsku, z ktorej sme sa práve vrátili. Stretli sme sa s mnohými mladými, medzi ktorými aj niektorí prešli našou komunitou, a teda sú jej súčasťou. Na cestu sme sa vydali s malou skupinkou z južného Chorvátska, po tom ako nám matka Elvíra dala "telefonicky" požehnanie, a s obrovskou vôľou svedčiť všetkým to, ako Pán Ježiš priniesol Vzkriesenie do nášho života.
Štyri dni sme strávili v Rakowskej farnosti, jediná katolícka farnosť v Bulharsku, v ktorej je asi dvadsaťtisíc veriacich. Práve preto sme boli prekvapení tým koľko života sme videli, koľko snahy a nádeje v ich kresťanskom živote. Okúsili sme učenie matky Elvíry, ktorá nám hovorila, že v evanjelizácii sa nielen veľa dáva, ale aj veľa dostáva. Spolu s farnosťou sme prežili festival mladých, na ktorom 150 mladých ľudí slávilo Pána, a bolo medzi nimi cítiť Jeho prítomnosť, a to veľmi! Podarilo sa nám zaspievať si spolu s nimi pieseň "Gesú mi ama" (Ježiš ma miluje), obľúbenú pieseň matky Elvíry, 2000km ďaleko od Saluzza!
Modlime sa spolu za túto krajinu, za kňazov (všetci mladí vekom), ktorí hlboko a konkrétne nesú v srdci znak našej Komunity, ktorí neúnavne pracujú na tom aby sme sa jedného dňa mohli ako komunita dostať na brehy Čierneho mora. Modlime sa za mladých z našej komunity, ktorí dosstali nový život, aby mali vôľu opätovať to, čo dostali z neba prostredníctvom komunity, a aby sa tak mohli stať požehnaním pre všetkých tých mladých (a rodiny), ktorí sú otrokmi závislostí, alebo majú iné problémy v živote.

"Bulharská výprava" bratov z chorvátskych domov.