Novinky z Libérie

liberia01Mária povedala:
“Hľa služobnica Pána:
nech sa mi stane podľa tvojho slova”(Lc1,38)

Saint Josephine Bakhita mission
25. júl 2017

Drahá matka Elvíra, Otec Stefano a všetci,

Dobré ráno Duchu Svätý, dobré ráno život môj, ďakujeme Pane Ježišu za dar našej matky Márie, za jej lásku, jej ochranu a za jej “Hľa, služobnica Pána”.

Počas Sviatku života sme pocítili Pannu Máriu blízko nás: v tomto ročnom období, keď v Libérii stále prší, Panna Mária nám podarovala tri prekrásne slnečné dni a dokonca aj.... vynikajúce pripojenie na internet! Bol to skutočný zázrak, pretože už v pondelok pršalo a hneď nám odišiel aj internet, tak ako sme na to zvyknutí. Bolo krásne, že sme mohli sledovať Sviatok života s našimi deťmi: samozrejme ako dobrí afričania sa rozprúdili v tancoch a sledujúc priamy prenos aj tí najmenší tancovali.
Boli sme spojení s vami celý piatkový večer: ďakujeme, pretože to bol nádherný vstup do srdca komunity. Vidieť videá s matkou Elvírou, počuť jej hlas, a potom sledovať tance a piesne a svedectvá bolo naozaj veľkým darom a veľmi to dalo nášmu vnútornému životu.
Dojalo nás, keď sme v sobotu ráno videli priletieť Pannu Máriu Fatimskú na vrch v Saluzzo (pre deti bolo skutočne veľkolepé vidieť helikoptéru!). Je to ťažké opísať, ale prítomnosť Panny Márie „trhalo“ obrazovku, a aj keď sme fyzicky tak ďaleko, cítili sme jej materské objatie a milosť. Sledovali sme aj muzikál Credo a deti boli veľmi pozorné: afričanom sa inak veľmi páči „dráma“ a často aj počas hry opakujú úryvky z Ježišovho života. liberia03
Ďalším zázrakom v týchto dňoch bolo narodenie malého bábätka u našich susedov. Toto batoľa bolo pár hodín na svete len jednou nohou, kým matka trpela z toho, že sa jej nedarilo porodiť dieťa: bolo to veľmi nebezpečné a už sme si mysleli, že sa jej to ani nepodarí. Vďaka Bohu, Jeho prozreteľnosť nám poskytla schopnosť pomôcť mladej Monike, a jej novorodeniatko, po dlhých hodinách pôrodu, sa narodilo práve 16. júla, v deň Panny Márie Karmelskej. Dievčatko sa volá Carmel Maria a je skutočne nádherným darom z neba.
No Sviatok života bol pre nás aj príležitosťou prežiť spoločne zopár jednoduchým chvíľ, a spoločných hier, aby sme sa cítili viac ako jedna rodina, aby sme rástli v priateľstve, aby sme prežili nejednu obetu navyše, aby sme skvalitnili našu modlitbu. Vo štvrtkovej adorácii sme sa modlili za matku Elvíru, rehoľníkov a rehoľníčky komunity, rodiny, chlapcov, dievčatá, za deti a za priateľov komunity: bola to skutočne krásna chvíľa, ktorú sme prežili s celým srdcom. V nedeľu ráno sme niesli sošku Panny Márie v procesii, spievajúc a modliac sa ruženec. Procesia končila vo „svätyni“ Kráľovnej pokoja, tu sme obnovili naše zasvätenie sa Márii a zdôverili sme jej všetky naše modlitby prostredníctvom horiacich lístkov, na ktoré sme v predošlých dňoch napísali všetko, čo máme na srdci.
V poslednom čase bola s nami veľmi priaznivá aj Božia prozreteľnosť: priatelia zo Španielska nám poslali materiál pre našu „škôlku“, mlieko v prášku, nejaké náradie pre ujov... Láska Božia sa ukazuje aj cez priateľstvo týchto ľudí, ktorí nám prajú dobre a ktorí obetujú svoj čas a svoje talenty pre službu našej misii.

V týchto dvoch týždňoch bola s nami Chi Chi, mladá učiteľka priamo z Libérie, ktorá žije v USA a je špecializovaná pre náuku detí, ktoré majú problémy s učením. Chi Chi nám pomohla robiť domáce úlohy, a dala nám mnoho užitočných rád. Zo srdca jej ďakujeme za všetko čo nás naučila, a hlavne za jej jednoduchosť, jej priateľstvo a jej úsmev.

liberia02Prosíme vás o modlitby za dušu Josepha, strážcu, ktorý 42 rokov s láskou dohliadal na pozemok našej misie. Pred pár dňami odišiel do neba, a nebolo to pre nás najľahšie, ani pre deti, pretože bol skutočným členom rodiny. Prosíme Pannu Máriu aby ho prijala v nebi a aby sa mohol radovať na večnosti v objatí Pána.

Mnoho životov klope na dvere našej misie, mnohé deti ktoré potrebujú pomoc: modlite sa preto, aby sme vedeli vždy nasledovať Ducha Svätého a s láskou a radosťou robiť vôľu Božiu. Prosíme vás o modlitby aj za to, aby nám Božia prozreteľnosť dopriala dokončiť práce na novom dome: životy klopú na dvere a preto potrebujeme miesto, aby sme ich mohli prijať!

Drahá matka Elvíra, ďakujeme ti za lásku, odvahu, vieru, a silu, s ktorou každý deň nesieš svoj kríž a opakuješ svoje „áno“. Ďakujeme za všetky obety a za všetky „áno“ vyslovené, vybehané, vymodlené, a prežité v tomto období.

Všetkých vás prinášame ku „Queen of Peace“ (Kráľovnej pokoja), aby vás žehnala a chránila.

 

Vaša rodina z Libérie.