Blahoželáme Francesca Fatima

"Láska rodičov je nástrojom lásky Boha Otca, ktorý s nehou očakáva narodenie každého dieťaťa, akceptuje ho bez podmienok a prijíma nezištne." (Pápež František, Amoris Laetitia)

francesca fatima 2

"Rayo de Luz", Perù
Pondelok 3. júla 2017

S radosťou vítame Francescu Fatimu, piate dieťa Andreji a Domenica, cenakolskej rodiny v Perú. Mame a otcovi blahoželáme! 

Prosíme Pannu Máriu aby viedla každý ich krok vo viere a vo výchove ich dcérky, na ceste k Ježišu Kristovi. Ďakujeme Pane za to, že v komunite môžme tak oslavovať dar života. 

Obrovské vďaka celej rodine, Andrea, Domenico, Michele, Paolo, Maria Isabel, Anna Lucia a Francesca Fatima za vaše priateľstvo a modlitby.