Odchod do Afriky

"Každá kresťanská komunita musí byť oázou tepla a lásky v púšti samoty a nezáujmu." (Papa Francesco)

partenzeLIBERIAPagno, 14.jún 2017

Ďakujeme Pánovi za povolanie misionárok, Marie a dvoch sestier, sestra Katarína a sestra Brigita, ktoré po príprave v Pagno odišli do našej misii v Libérii. Pre sestru Brigitu sa jedná o radostný návrat do tejto africkej krajiny.

Ďakujeme za spoločne prežitý čas v Pagno, blízko Matky Elvíry. Modlime sa aby ste vedeli darovať bohatstvo, ktoré ste dostali, slúžiac a millujúc s pokorou a vytrvalosťou, nasledujúc príklad našej matky Elvíry. Zdôverujeme túto novú etapu vašej cesty do rúk svätej Bakity, aby ste boli nástrojmi lásky a pokoja v dobrovoľnej službe!
Prajeme vám všetko najlepšie!