Otvorenie štvrtého domu v Argentíne

Otvorenie domu „NuestraSeñora del Valle"

Argentína, Sobota 10. jún 2017

Argentína opäť oslavuje, dôvodom je nový syn komunity, ktorý začína robiť svoje prvé kroky v jednej zo severských provincií krajiny, vo vysokej nadmorskej výške, medzi horami a riekami. Dom "Nuestra Señora del Valle" dostal na začiatku požehnanie od Catamarského biskupa, mons. Luiza Urbanca. Vo chvíli požehnania nám povedal: ,,Požehnaním tohto nového domu sa mení celá Catamarca a aj celý svet, pretože je to Božie dielo, jedno z diel v Jeho pláne spásy.”

catamarca01Je to už skoro osem rokov čo jeden kňaz z Catamarca, otec Antonio Bulacio, bojuje v pomoci mladým, ktorí nevedia nájsť zmysel svojho života. Postupne sa priblížil komunite Cenacolo, sprevádzajúc mladých z jeho mesta, a pomáhajúc im vstúpiť do vzdialenejších argentínskych domov pri Buenos Aires. Bolo ich asi dvadsať, mladí z tejto provincie: dlhé cesty, keďže v Argentíne vzdialenosti nie sú krátke, ale medzičasom sa priatelia modlili, rodičia pomaly vytvárali svoju skupinu a snažili sa zmeniť ich životy a životy ich rodín. Konečne nám Božia prozreteľnosť podarovala to správne miesto pre otvorenie komunitného domu na pozemku podarovanom biskupstvom.

Skupina chalanov, ktorí prišli otvoriť dom sa už dlhšie spoločne na to pripravovali a modlili sa. Priatelia z Catamarca nás čakali s malým a pekným domom na prekrásnom mieste, nazývanom: “Rodeo” – nechýbalo nič, aby sa mohlo začať a Božia ruka sa hneď o nás postarala.

catamarca02

V deň otvorenia domu prišli priatelia a rodičia z celej Argentíny, od ďalekého mesta Trelew až po hlavné mesto Buenos Aires… Ale aj naša priateľka sestra Veronica so skupinou zo susedného San Luis! Bolo cítiť jednotu: nie vždy sa môžeme stretnúť, ale keď máme takúto možnosť, cítime sa jedna veľká rodina! Deň bol teplý a slnečný, takže sme mohli oslavovať pod holým nebom, aj keď je tu ešte stále zima.

Začali sme so svätou omšou celebrovanou mons. Luizom Urbancom, spoločne z viacerými kňazmi z diecézy a aj s komunitným otcom Michelom, ktorý prišiel aby pomohol chalanom v ich novom začiatku, a ktorý priniesol pozdravy od matky Elvíry. Krásny bol moment, keď v procesii pán biskup po požehnaní doprovodil Ježiša v Eucharistii do malej kaplnky, aby tu zostal prítomný v dome a v srdci chalanov. V kázni mons. Urbanc hovoril, aby sme sa zbavili otroctva, musíme sa oprieť o tri piliere. Prvým je Ježiš, ktorý povolal apoštolov, aby s ním vytvorili komunitu, a aby boli jednotní. Aj matka Elvíra nám v komunite ponúka stretnutie s Ježišom a jednotu s ním a s našimi blížnymi, žijúc mimo individualizmu našej konzumnej spoločnosti. Druhým pilierom je radostná a vrúcna modlitba, rozhovor s Ježišom, ktorý je osloboditeľom ľudstva. “Hovorí príslovie: “Povedz s kým sa stretáš a ja ti poviem kým si. Kto kráča s Ježišom  je ako On. Ježiš je jediný liečiteľ, ktorý má moc ozdraviť tento svet.” A tretím a posledným pilierom je práca, a aj práca v prírode, kde sme spätí s krásou, ktorú stvoril náš Boh, a s ročnými obdobiami, ktoré nás učia ako ide čas. Musíme sa naučiť dať a darovať. To je poklad nášho skutočného ozdravenia.

catamarca03“Drahí chlapci, nech všetci, ktorí sa tu zastavia, môžu otvoriť oči, aby videli tú krásu, že Boh prebýva v každej ľudskej bytosti. V evanjeliu nás Pán pozýva oslobodiť sa od hypokryzie! Nech vaša modlitba je modlitbou, ktorú chudobný zdôveruje Pánovi! Žijeme v spoločnosti kde zlo, klamstvo a nedostatok jednoty sú príčinou otroctva závislostí. My ako diecéza vám darujeme tento malý pozemok, pozemok všetkých, aby sme tu mohli mať Komunitu, ktorá sa modlí a pracuje. Boh je komunita a je požehnaním, že v tomto malom rôžku sveta máme Cenacolo: Ježiš s Máriou a apoštoli. Spoločne s Máriou máme večné požehnanie… aj so svätým Jozefom, prítomným v kaplnke, aby nás viedol. Oni dvaja spoločne sprevádzali a vychovávali malého Ježiša… a ako dobre vyrástol, čo!?”

Po svätej omši sme spievali a tancovali: prekvapili nás obyvateli Catamarca, aj keď ešte nezvyknutí na takýto spôsob modlitby, nechali sa viesť od tohto životného štýlu slobody. Nasledovalo silné svedectvo vzkrieseného života Javiera, zodpovedného v tomto novom dome. Nakoniec bol obed, jedli sme “locro”, typický miestny tanier a potom obrovská torta, správna na oslavu.

catamarca04

Teraz sa začína skutočný život domu: práca, modlitba, verní priatelia, stretnutia. Prozreteľnosť, žitie v pravde a v poslušnosti, pracovať pre dobro a pre jednotu… musíme hlavne poďakovať matke Elvíre!

Drahá matka… aj keď tu nie si s nami v Argentíne, si prítomná v srdciach všetkých priateľov, a rodičov, ktorí boli beznádejní, a teraz tancujú a spievajú! Si živá v dušiach mnohých mladých, úbohých a odhodených, ktorí dnes spoznávajú BOHA.

Ďakujeme Pane za toto malé semienko školy života zrodenej z jedného “Áno” bez podmienok. Ďakujeme za dar komunnity v našej tak vzdialenej krajine! Chvála Pánu Bohu! Mária, matka Cenacola, oroduj za nás!

Cenacolská rodina z Argentíny

OTVORENIE CATAMARCA

 • 01.jpg
  big image
  01.jpg
 • 02.JPG
  big image
  02.JPG
 • 03.JPG
  big image
  03.JPG
 • 04.JPG
  big image
  04.JPG
 • 05.JPG
  big image
  05.JPG
 • 06.JPG
  big image
  06.JPG
 • 07.jpg
  big image
  07.jpg
 • 08.JPG
  big image
  08.JPG
 • 09.JPG
  big image
  09.JPG
 • 10.JPG
  big image
  10.JPG
 • 11.JPG
  big image
  11.JPG
 • 12.JPG
  big image
  12.JPG
 • 15.JPG
  big image
  15.JPG
 • 17.JPG
  big image
  17.JPG
 • 18.JPG
  big image
  18.JPG
 • 19.JPG
  big image
  19.JPG
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.JPG
  big image
  21.JPG
 • 22.JPG
  big image
  22.JPG
 • 24.JPG
  big image
  24.JPG
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 29.JPG
  big image
  29.JPG
 • 30.JPG
  big image
  30.JPG
 • 31.JPG
  big image
  31.JPG
 • 33.JPG
  big image
  33.JPG
 • 34.JPG
  big image
  34.JPG
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.JPG
  big image
  36.JPG