Slávnosť zoslania Ducha Svätého

bannerPENTEFESTASALUZZO

„Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.”
(1Kor 12, 4. 12)

ART1PENTESlávnosť zoslania Ducha Svätého
Materský dom, Saluzzo 4. jún 2017

V nedeľu sme sa stretli na kopci v Saluzzo, v deň jednej z najkrajších a najradostnejších slávností komunity Cenacolo: slávnosti zoslania Ducha Svätého, predznamenanej novénou a modlitbou predošlého večera vo vigílii, aby sme boli pripravení otvoriť srdcia a prijať dary Ducha Svätého.


Božia prozreteľnosť bola veľkorysá: prekrásny slnečný deň, chvíle hlbokej modlitby, mnohí priatelia a rodičia, veľa chlapcov a dievčat nielen z talianskych domov, ale aj z tých vzdialenejších, príchod nového biskupa Saluzza... Bola to naozaj slávnosť srdca!

Privítanie zborom a tancom mladých nás voviedlo do radostnej atmosféry, piesne a tance volali príchod Ducha Svätého. Po modlitbe svätého ruženca otec Stefano vysvetlil prítomným úzku spätosť slávnosti zoslania Ducha Svätého s našou komunitou.

ART3PENTEMatka Elvíra chcela, aby sa komunita stala miestom, kde mladí môžu nájsť, aj vďaka prítomnosti Panny Márie a modlitby, radosť zo života a odvahu zvestovať zmŕtvychvstanie. V evanjeliu bolo takýmto miestom Cenacolo, kde boli apoštoli po Ježišovej smrti zatvorení a plní strachu, tak ako dnes závislí: hanbliví, ustráchaní, nemí, smutní, so smrťou v srdci. Ale potom sa modlia spolu s matkou Máriou a prichádza Duch Svätý a oni sa premenia na odvážnych svedkov. „Preto,“   povedal otec Stefano, „sme nazvali komunitu Cenacolo.“

V eucharistickej adorácii rehoľní bratia a kňazi obnovili svoju vernosť štyrom sľubom, ktoré charakterizujú našu komunitu: chudoba, čistota, poslušnosť, služba chudobným a láska k nim. Po tom, ako sme požiadali o požehnanie pre matku Elvíru, sme žiadali dary Ducha Svätého pre celú cenakolskú rodinu. Otec Stefano volal k oltáru rozličné „údy“ jediného „tela“, ktorým je komunita: chlapcov a dievčatá, rehoľných bratov a sestry misionárky vzkriesenia, cenakolské rodiny, skupinu „Accogliere la vita“ („Prijímať život“), rodičov. Je krásne byť jednotným v Kristovi vďaka duchovnej jednote, ktorú prežívame tu v Cenacole!

ART5PENTENaše sestričky nás potom potešili niekoľkými radostnými tancami a svedectvami pred obedom. Pri ňom nás bolo viac ako tisíc a vďaka službe mnohých chlapcov, ktorí sa darovali počas tohto slávnostného dňa, sme mohli všetci jesť. Pán Boh zaplať!

Popoludňajší program sa začal o tretej modlitbou korunku Božieho milosrdenstva pri očakávaní príchodu mons. Cristiana Boda pod stanmi. Ten ako privítanie dostal obrovský potlesk: bola cítiť veľká radosť z príchodu nového diecézneho pastiera.

V svojich slovách prejavil potešenie z toho, že je u nás doma, že má vo svojej diecéze v Saluzzo našu komunitu. Ďakujeme za jeho priateľstvo! V kázni rozprával o tom, aké sú dôležité dary Ducha Svätého na to, aby sme mohli zvestovať veľkonočnú správu zmŕtvychvstania nášho Pána a že nemusíme mať strach a neúnavne musíme prosiť o tieto dary. Vo chvíli, keď naše rehoľné sestry obnovovali rehoľné sľuby, mons. Bodo hovoril, ako sa ho dotklo svetlo, ktoré videl v tvárach našich sestier, dcér matky Elvíry. Svetlo a radosť, ktorá zvestuje Kristovo zmŕtvychvstanie.

ART2PENTEPo svätej omši sa náš biskup zastavil so sestričkami v sympatickej chvíľke, jednoduchosti a radosti a neodoprel si, ako je už vo zvyku, „rodinnú fotografiu“.

Ďakujeme Bohu za prekrásny deň plný modlitby a spoločnej radosti: ďakujeme, Pane Ježišu, pretože vďaka dnešným darom Tvojho Ducha môžeme posilniť našu vieru a obnoviť entuziazmus z našej cesty.

Ďakujeme, matka Elvíra, že si nás priviedla ku komunite, za to, že si nás zverila Panne Márii a že si nám pomohla stať sa ľuďmi, ktorí veria, ktorí sa klaňajú, dúfajú a milujú, schopní svedčiť o stretnutí, ktoré nás spasilo a vzkriesilo, stretnutí s Ježišom!

PENTECOSTE

 • 01.JPG
  big image
  01.JPG
 • 02.JPG
  big image
  02.JPG
 • 03.JPG
  big image
  03.JPG
 • 04.JPG
  big image
  04.JPG
 • 05.JPG
  big image
  05.JPG
 • 06.JPG
  big image
  06.JPG
 • 07.JPG
  big image
  07.JPG
 • 08.JPG
  big image
  08.JPG
 • 09A.JPG
  big image
  09A.JPG
 • 09B.JPG
  big image
  09B.JPG
 • 10.JPG
  big image
  10.JPG
 • 11.JPG
  big image
  11.JPG
 • 12.JPG
  big image
  12.JPG
 • 13.JPG
  big image
  13.JPG
 • 14.JPG
  big image
  14.JPG
 • 15.JPG
  big image
  15.JPG
 • 16.JPG
  big image
  16.JPG
 • 17.JPG
  big image
  17.JPG
 • 18.JPG
  big image
  18.JPG
 • 19.JPG
  big image
  19.JPG
 • 20.JPG
  big image
  20.JPG
 • 21.JPG
  big image
  21.JPG
 • 22.JPG
  big image
  22.JPG
 • 23.JPG
  big image
  23.JPG
 • 24.JPG
  big image
  24.JPG
 • 25.JPG
  big image
  25.JPG
 • 26.JPG
  big image
  26.JPG
 • 27.JPG
  big image
  27.JPG
 • 28.JPG
  big image
  28.JPG
 • 29.JPG
  big image
  29.JPG
 • 30.JPG
  big image
  30.JPG
 • 31.JPG
  big image
  31.JPG
 • 34.JPG
  big image
  34.JPG
 • 35.JPG
  big image
  35.JPG
 • 36.JPG
  big image
  36.JPG
 • 37.JPG
  big image
  37.JPG
 • 38.JPG
  big image
  38.JPG
 • 39.JPG
  big image
  39.JPG
 • 40.JPG
  big image
  40.JPG
 • 41.JPG
  big image
  41.JPG
 • 42.JPG
  big image
  42.JPG
 • 43.JPG
  big image
  43.JPG
 • 44.JPG
  big image
  44.JPG
 • 45.JPG
  big image
  45.JPG
 • 46.JPG
  big image
  46.JPG
 • 47.JPG
  big image
  47.JPG
 • 48.JPG
  big image
  48.JPG
 • 49.JPG
  big image
  49.JPG
 • 50.JPG
  big image
  50.JPG
 • 51.JPG
  big image
  51.JPG