Stretnutie rodín

pagno1Pagno, 5. - 6. jún 2017

„Buďte na kolenách! Môžeme byť darom, ak sme schopní zhovárať sa s Bohom, ak sme schopní s vážnosťou vidieť samých seba Jeho očami a v Jeho slovách.“ Matka Elvíra

Hneď po slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa v Pagno uskutočnili dva dni duchovnej obnovy pre cenacolské rodiny. Vždy je darom môcť sa zjednotiť… Hlavne, ak máme túto možnosť v blízkosti našej matky!
Chýbalo síce 10 rodín, ale duchovne sme boli v spojení aj s nimi, hlavne cez modlitbu! Je to vzácna príležitosť: spoznáme sa viac, stretneme sa spolu, podelíme sa o skúsenosti a hlavne sa spolu pomodlíme!

Je to veľkým darom pre jednotlivé manželské páry, pretože v každodennom rodinnom a komunitnom živote nie je ľahké venovať toľko času Pánovi… ale takisto je to možnosť budovať alebo opraviť vzťahy medzi nami rodinami, začínajúc spoločnou modlitbou, pretože skutočné priateľstvo sa rodí vždy v Ježišovi tak ako aj manželská láska.
pagno2

Počúvali sme katechézy otca Stefana na niektoré fundamentálne témy ohľadom „misie rodiny”: modlitba, práca, rozhovor.
Je krásne pozorovať, že to, čo nás učila Matka Elvíra ako jednotlivých členov komunity, sa ukáže také vzácne aj pre život v manželstve! Modliť sa, prežívať ťažkosti ako chvíle vzrastu a výhry, vedieť byť ticho pri provokáciách, zdôveriť Ježišovi naše utrpenia a neistoty zo zmien… To všetko sú kľúčové kroky aj pre našu prítomnosť. Tak ako nám spomínal otec Stefano: „Cestu poznáme, pretože matka Elvíra nám ju ukázala, ona sa za to obetovala...  Zničila si pre to úplne svoje kolená!”

Duchovná obnova bola krátka, ale veľmi intenzívna a regenerujúca aj pre toho, kto precestoval mnoho kilometrov, ako napríklad manželské páry z Chorvátska a zo Slovenska. Tí dostali aj veľký dar možnosti slávenia svätej omše spoločne s matkou Elvírou!

Jeden z určite najkrajších momentov nášho stretnutia bol, keď sme spoločne zdravili matku Elvíru pod jej oknom: spev jej obľúbené piesne, poslanie jej mnoho bozkov, dojatie z radosti a úžasu, ktoré vidieť v jej tvári… tancovali sme pre ňu valčík v jej záhrade, aby sme jej podarovali jeden úsmev! Cítili sme sa ako deti, ktoré sa po dlhom čase vrátia domov, aby objali svoju milovanú matku!
Ďakujeme, mama Elvíra, lebo ak sme znovuzrodení, ak sme dnes kresťanskí manželia, tak to len vďaka tebe a vďaka stretnutiu s Ježišom, ktoré sme prežili v komunite!
pagno3

Pred záverečným pozdravom sme prežili chvíľu spoločného rozhovoru, kde sme sa v menších skupinkách podelili spoločne o to, čo prežívame. Bola to veľmi obohacujúca chvíľa, pretože sme rozdielne rodiny prichádzajúce z rozdielnych komunitných domov, ale aj v rozdielnom veku manželského života. Niekto je spolu už dvadsať rokov a niekto ešte len 9 mesiacov, ale práve tu sa ukazuje krása spoločnej konfrontácie.

Ďakujem Pánu Bohu za túto duchovnú obnovu, za dary Ducha Svätého, ktoré nám všetkým daroval a za všetky plody, ktoré sa zrodia z toho, čo sme prežili v týchto dvoch dňoch počúvania Božieho Slova a spoločnej modlitby v srdci komunity, blízko Matky Elvíry.

Ďakujeme aj všetkým chlapcom a dievčatám, ktoré nám poskytli pomoc, v prijatí, ale aj v našich domoch, kde zaskakovali naše zodpovednosti a starali sa o naše deti.
Zdôverujeme Panne Márii, Kráľovnej rodín, všetky rodiny, hlavne tie, ktoré prežívajú ťažkú chvíľu, aby mohli pocítiť radosť z lásky, ktorú dostali v deň sobáša!

„Rodina" cenakolských rodín