Duchovná obnova rehoľných sestier a bratov

banner„Chudobní, ktorí veria, dúfajú a milujú” (z Regule sestier misionárok vzkriesenia)

RITIROPAGNO1Formačný dom „Maria Assunta”, Pagno 22. - 27. máj 2017

Ďakujeme, Duchu Svätý, za duchovnú obnovu, ktorú sme mali za posledný týždeň ako prípravu na sviatok zoslania Ducha Svätého vo formačnom dome.
Už pár rokov sa táto obnova uskutočňuje v Pagnu, aby sme mohli byť blízko matky Elvíry, a vďaka chlapcom a dievčatám z komunity, ktorí sú v týchto dňoch pre nás prozreteľnosťou vo viacerých službách, môžeme my venovať viac času modlitbe a meditácii.
Ďakujeme za obrovský dar života našej matky Elvíry, ktorá rozprávala nášmu srdcu.

 

messa„Chudobní, ktorí veria, dúfajú a milujú,” to bol úryvok, nad ktorým sme rozjímali.
V srdci každého z nás je nevymazateľná stopa spomienok prežitých s našou matkou: videli sme ju veriť, dúfať a milovať v konkrétnych životných situáciách.
Tu je prameň našej formácie: to čo v nás generovalo život a silu milovať je dnes pokladom, o ktorý sa môžeme podeliť a obohatiť sa.
Ďakujeme, Duchu Svätý, za to, že si stvoril našu rodinu a vďaka tebe sa ďalej rozrastá, a za to, že nám neustále pomáhaš kráčať spolu s Tebou!

Sestry misionárky vzkriesenia a rehoľní bratia komunity Cenacolo

Niektoré svedectvá

„Tohtoročná duchovná obnova na tému ,Chudobní, ktorí veria, dúfajú a milujú´, sa dotkla môjho srdca od prvého dňa, keď nás otec Stefano pozýval, aby sme sa stali CHUDOBNÝMI sestrami a bratmi. Chudobní, ale ŠŤASTNÍ a nie viac nahnevaní chudobní. Ďakujem Bohu za to, že ma povolal do komunity chudobných, pretože ja ako prvá sa cítim chudobná. Ešte stále som nedokázala objať všetky moje úbohosti, ale som si istá, že s pomocou Ducha Svätého, ktorý ma pred Eucharistiou kúsok po kúsku uzdravuje, sa dokážem objať stále viac.

4art

Túžim sa stať chudobná, ale šťastná snúbenica Ježiša, ktorý ma povolal a ktorý si ma zobral takú, aká som. Jeho pohľad plný lásky a jeho vernosť môjmu životu mi pomáhajú milovať samú seba a objať sa práve tam, kde som najchudobnejšia. Ďakujem, Ježišu, milujem ťa, aj tento rok chcem obnoviť svoje ,áno´ pre Teba!!!” Sestra Sumi

„Ďakujem, Pane, za túto duchovnú obnovu: je pre mňa krásne každý rok sa duchovne pripraviť na obnovenie môjho ,áno´ pre Boha a pre komunitu. Duchovná obnova je vždy možnosť hlbšie a intenzívnejšie prežívať modlitbu a oprášiť si v srdci naše pravidlá života. Tento rok sme mali možnosť sláviť každý deň sv. omšu s matkou Elvírou. Opäť som v nej našiel silu viery, ktorú mi neustále ukazuje jej pohľad a jej úsmev, hovoriac mi: „Choď napred!”.
„BUĎTE SVEDKOVIA NÁDEJE, ĽUDIA, KTORÍ VERIA A MILUJÚ, JA SOM S VAMI!”
Ďakujem, Ježišu, za to, že si práve pre nás vybral matku, akou je matka Elvíra, ktorá aj napriek jej fyzickej krehkosti nás stále poháňa milovať, dúfať a veriť.
Ďakujem za túto možnosť prežiť každý rok spolu s ostatnými bratmi a sestrami, dcérami a synmi komunity, ktorá nás má rada takých, akých sme - hriešnici, ale jednoduchí a šťastní so schopnosťou darovať samých seba.” brat Luca

madre3"Ďakujem, Bože,  že si ma povolal, aj keď som úbohá, do tejto krásnej rodiny. Počas duchovnej obnovy moje srdce naslúchalo kňazom, sestrám a bratom. Vo chvíľach ticha a služby som stretla Ježiša, ktorý ma miluje takú, aká som. Napĺňa ma a učí ma odpovedať mojim každodenným radostným „Hľa, tu som!”
Prostredníctvom katechézy som pochopila, že nemusím odmietať svoju úbohosť a že sa nemusím zastavovať nad svojimi pádmi, ale musím stále veriť, ako to hovorí pápež František, a zasvätiť sa Bohu a službe blížnemu, berúc za ruku Pannu Máriu.” novicka Katarína

Duchovná obnova na misiách


RITIRO PERU 1ADobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. (Ž 103)
Peru, 26. máj 2017

Drahá matka Elvíra, drahé sestry a bratia!
Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa!
Ďakujeme vám za vašu modlitbu… cítili sme sa ako doma, na spoločnej ceste, sme veľmi šťastní, že máme matku, akou je matka ELVÍRA!!!
Ďakujeme aj za prítomnosť otca Andreu a sestier Rity a Márie, ktoré prišli z brazílskej misie v Jauá. Prežili sme skutočne krásnu duchovnú obnovu v rodinnej atmosfére, ktorá nám všetkým pomohla. Modlitby, počúvania, rozprávania a aj pekná zábava!
Mali sme aj návštevu - nášho priateľa biskupa mons. Paciho, ktorý prišiel vo štvrtok, aby s nami slávil sv. omšu, aby nás vyspovedal a potom zostal s nami na obed, rozprávajúc nám epizódy života viery a tunajšej cirkvy… a aj zopár vtipov. Bol veľmi šťastný, že s nami mohol byť v takejto jednoduchosti.
RITIRO PERU 4
S otcom Andreom sme odišli navštíviť brata Denisa a chalanov v novom dome v Supe! Boli milo prekvapení: pomodlili sme sa spolu ruženec “v púšti, ktorá stále viac ožíva”, slávili sme sv. omšu a spoločný obed! Boli veľmi spokojní a usmiati… aj posledný z nich, ktorý prišiel pred tromi dňami -  zázraky púšte!
Zajtra sa skončí naša duchovná obnova a vrátime sa k deťom v misii, k ujom a tetám, rodinám, plní radosti z očakávania zoslania Ducha Svätého! Myslíme na vás všetkých a máme vás radi!

Sestry Rita, Maria, Daniela, Cristina, Antonietta, Anna, Aleksandra, Mari a otec Andrea.