Cenacolo v Ázii

00Tour v Ázii: 25. apríl - 9. máj 2017

Singapur, Malajzia, Filipíny a Indonézia

„A povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu."
(Mt  16,15)

Ďakujeme Pánu Bohu za túto možnosť uskutočniť  „tour svedectiev" po ázijskom kontinente, sprevádzaní naším drahým priateľom otcom Adrianom. Jeho prítomnosť  „požehnala" a sprevádzala zrodenie mnohých našich misií, od Írska cez Perú až do Libérie.

Je vždy veľkým darom, keď sa môžeme podeliť o naše skúsenosti zmŕtvychvstania - „z tmy do svetla" prežitého v komunite vďaka ceste viery, ktorej nás naučila matka Elvíra. Drahá mama, je krásne byť „nositeľmi" tvojho hlasu v mene Ježiša! To, že sme mohli prežiť túto nádhernú skúsenosť, je len vďaka tomu, že sme tvojimi synmi!
art2

Ďakujeme za všetku prozreteľnosť, materiálnu aj duchovnú, ktorá nám dovolila túto „orientálnu misiu" v Singapure, Malajzii a na niektorých filipínskych a indonézskych ostrovoch!

Ďakujeme aj za priateľov, tých „zamilovaných a verných", ktorí nás sprevádzali, ale aj tých „nových", ktorých sme spoznali na našich cestách a ktorí nás prijali s úsmevom na tvári. Zverujeme vás, vaše rodiny a vaše krajiny do opatery Panny Márie, matky Cenacola, aby vás odmenila za všetko dobré, čo robíte a čo ste nám podarovali za tieto dva týždne!

 

 

SINGAPUR A MALAJZIA

V Singapure sme začali našu cestu spolu s naším drahým priateľom Jimmym a jeho ženou Irene - dvaja priatelia, ktorí už dlhé roky pomáhajú mnohým chlapcom a dievčatám vojsť do komunity.

indiani malesiaSme vďační za Božiu prozreteľnosť, ktorá sa „vtelila" do prítomnosti a do modlitieb mnohých priateľov a dobrodincov, ktorí dobre prajú našej komunite aj z ďalekých krajín, v ktorých ešte nie sú naše domy.

Spolu s týmito priateľmi sme potom odišli do Malajzie, kde sme mohli objať aj niektorých zmŕtvychvstalých „synov" Cenacola, ktorí sa po komunitnej ceste vrátili do svojej rodnej krajiny.

Dostali sme aj dar môcť sa podeliť o naše skúsenosti s biskupom diecézy Kuala Lumpur, mons. Sebastianom Francisom. Bol šťastný, že nás mohol prijať a koncelebrovať s otcom Adrianom sv. omšu ako poďakovanie za život matky Elvíry a za dielo komunity Cenacolo.

Predtým, než sme odišli na Filipíny, nás prijala jedna indiánska rodina, Coffrey a Shamara. Bez toho, aby nás poznali, nám otvorili dvere ich domu a srdca a pripravili nám vynikajúcu večeru. Ďakujeme, Pane Ježišu, za všetky tieto dary!

FILIPÍNY A INDONÉZIA

vanese1artfilippineTretia etapa - príchod na filipínske ostrovy. Tu nás čakalo milé prekvapenie: Vanese, jedna nová priateľka, ktorá len pred pár mesiacmi spoznala komunitu v Írsku a otca Adriana, nás pozvala do Cagayan de Oro. Tu sme navštívili zopár kostolov a stretli sme mnohých mladých. Prekrásna zaujímavosť tohto mesta je, že každý deň sa tu celebruje aspoň 5 svätých omší. Prechádzajúc potom po uliciach tohto mesta sme sa stretli s veľkou chudobou a utrpením. Mnoho detí donútených od malička pracovať a mnohí mladí, ktorí žijú zotročení závislosťami. Bohužiaľ, aby necítili hlad, fetujú lepidlo. Bolo veľmi vzácne a pekné, že sme mohli svedčiť medzi chatrčami o Evanjeliu prostredníctvom našich vzkriesených životov.

art

Potom sme prešli do mesta Lipa, blízko hlavného mesta Manila, aby sme tu navštívili Francisa a Terezu, manželský pár, ktorý pomáha chudobným „míňajúc" tak ako ich čas, tak aj zárobky z bánk, ktorých sú vedúcimi. Stretli sme sa aj so starostom mesta. Krásne stretnutie s tak dôležitou, no zároveň jednoduchou osobou, ktorá miluje darovať sa tým, čo to najviac potrebujú. Posledné stretnutie v tomto meste bolo s arcidiecéznym biskupom Lipy, mons. Ramonom Arguellesom, ktorý nás pozval svedčiť pred asi 150-timi kňazmi z okolia. Veľmi sa nás dotkla ich pozornosť pri počúvaní toho, čo prežívame v komunite a o tom, čo Pán Boh urobil prostredníctvom jednej malej talianskej rehoľnej sestry.

art1

Potom sme sa preplavili na indonézsky ostrov Flores. V meste Maumere nás prijal taliansky kňaz, otec Gabriel, ktorý už viac ako 40 rokov žije ako misionár na indonézskych ostrovoch. Okrem toho, tu aj vybudoval mariánske pútnické miesto „Matky všetkých národov". Aj my sme tu prosili matku Máriu o milosti, ktoré potrebuje táto krajina, poznačená hlavne ranami prostitúcie (aj detí) a drog. Prítomnosť misionárov v tejto zemi je skutočne znakom Božieho milosrdenstva, tak ako životy niektorých laikov, ako napríklad mama Belgi, ktorá sa sem pred 42 rokmi presťahovala z Belgicka, aby mohla dať svoj život osiroteným deťom v šiestich domoch pre ich príjem: „Ja som nič nespravila, všetko to je dielo Božie."

Mali sme možnosť spoznať aj miestne autority: otec Gabriel nás predstavil starostovi mesta a emeritnému biskupovi maumerskej diecézy, mons. Antonovi Painovi Ratu. Od oboch sa nám ušlo priateľské prijatie.

Ďakujem, Pane Ježišu, za dar prežitia tohto času v „ázijskej misii" a za krásu môcť evanjelizovať tam, kde nás posiela Božia prozreteľnosť tak, ako chodili apoštoli, keď dostali dary Ducha Svätého!

ASIA

 • 00.JPG
  big image
  00.JPG
 • 01.JPG
  big image
  01.JPG
 • 02.JPG
  big image
  02.JPG
 • 04.JPG
  big image
  04.JPG
 • 05.JPG
  big image
  05.JPG
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • 07.JPG
  big image
  07.JPG
 • 08.JPG
  big image
  08.JPG
 • 09.JPG
  big image
  09.JPG
 • 10.JPG
  big image
  10.JPG
 • 11.JPG
  big image
  11.JPG
 • 12.JPG
  big image
  12.JPG
 • 13.JPG
  big image
  13.JPG
 • 14.JPG
  big image
  14.JPG
 • 15.JPG
  big image
  15.JPG
 • 16.JPG
  big image
  16.JPG
 • 17.JPG
  big image
  17.JPG
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.JPG
  big image
  19.JPG
 • 20.JPG
  big image
  20.JPG
 • 21.JPG
  big image
  21.JPG
 • 22.JPG
  big image
  22.JPG
 • 23.JPG
  big image
  23.JPG
 • 24.JPG
  big image
  24.JPG
 • 25.JPG
  big image
  25.JPG
 • 26.JPG
  big image
  26.JPG
 • 27.JPG
  big image
  27.JPG
 • 28.JPG
  big image
  28.JPG
 • 29.JPG
  big image
  29.JPG
 • 30.JPG
  big image
  30.JPG
 • 31.JPG
  big image
  31.JPG
 • 32.JPG
  big image
  32.JPG
 • 33.JPG
  big image
  33.JPG
 • 34.JPG
  big image
  34.JPG
 • 35.JPG
  big image
  35.JPG
 • 36.JPG
  big image
  36.JPG
 • 37.JPG
  big image
  37.JPG
 • 38.JPG
  big image
  38.JPG
 • 39.JPG
  big image
  39.JPG
 • 40.JPG
  big image
  40.JPG
 • 41.JPG
  big image
  41.JPG
 • 42.JPG
  big image
  42.JPG
 • 43.JPG
  big image
  43.JPG
 • 44.JPG
  big image
  44.JPG
 • 45.JPG
  big image
  45.JPG