Nový dom v Kostarike

 

55a2ad192c72bcc4afdd8e7eb022376e bannerCOSTARICA2„Nuestra Señora Reina de los Angeles", Kostarika. Sobota 13. máj 2017.

Drahá matka Elvíra, drahá komunita, posielame správy z Kostariky!

Hlásime sa vám narýchlo po prvých dňoch prežitých v tejto krajine a hneď na začiatku sa vám chceme poďakovať za vaše modlitby, ktorými nás sprevádzate. Vďaka snahe a modlitbe jednej skupiny veriacich laikov a kňazov sen projektu komunity Cenacolo v Kostarike sa stal realitou po tom, ako čakali viac ako 17 rokov, napriek viacerým prekážkam a slzám, vďaka pohladeniam Boha Otca, ktorý nikdy neopúšťa svoje deti.

Sme čerstvo požehnaní od biskupa Gabriela Enriqua Monteraa viacerých priateľov, ktorí za posledné dva dni prišli, aby nás s láskou a juhoamerickým temperamentom objali.

3Pri kázni sa nás biskup dotkol týmito slovami: „Komunita Cenacolo vidí v Panne Márii cestu, ktorá vedie k Ježišovi, nachádzajúc odpovede na život každého človeka. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa otvoril tento dom, táto „škola života” práve v deň osláv nebeskej matky. Modlime sa, aby Mária využila týchto bratov misionárov z komunity Cenacolo, aby boli novými „pastiermi” a novými správami pre Kostariku, nech ich Mária využije na otvorenie cesty pre mnohých mladých a nech Pán Boh kraľuje medzi nimi a medzi nami všetkými.”

V deň storočnice fatimských zjavení Panny Márie biskup Diecézy sv. Izodora spolu s „cenakolským národom” nás požehnali v ich miestnej katedrále. Potom sme sa už presunuli do nášho nového domu. Pán biskup chcel predovšetkým požehnať kaplnku, ktorú naši chlapci s láskou pripravili, obnoviac trochu prostredie, v ktorom už voľakedy v minulosti bol prítomný Ježiš v Eucharistii.
4

Rozprávajúc nám nás objal ako náš pastier a ako otec, veselý z toho, že toto miesto môže opäť nájsť dušu vytvorenú zo sŕdc viacerých mladých zjednotených pre dobro, ponorených do modlitby a bratskej práce, aby spoločne vytvorili rodinnú atmosféru, ktorá dáva silu na boj pre tých, ktorí budú klopať na naše dvere, prosiac o nový život a novú budúcnosť.

Kostarický národ nám prejavil priazeň a radosť hneď od začiatku. Prišli sme na letisko v noci a tam nás čakali s piesňami a tancom a Božia prozreteľnosť nám dopriala nasledujúce ráno sláviť sv. omšu v hlavnom meste krajiny San José. Sedeli sme v prvých radoch, spolu s mestskými autoritami, trochu zmätení a prekvapení, predovšetkým tí z nás, ktorí nikdy neboli v Latinskej Amerike. Nájsť sa v „novom príbehu“ a hneď „ako doma“, to je skutočne zázrak Božej prozreteľnosti, ktorá je vždy krok pred nami, všetko nám pripraví a potom nás prijme a sprevádza na cestách Božích!

1
Predtým, ako sme sa dostali do misie, sme odišli navštíviť Pannu Máriu na miesto, kde sa v 17. storočí zjavila jednej 14-ročnej dievčine ako malá soška na kameni a povedala jej, že je kráľovná anjelov. Na tomto pútnickom mieste bola pred 15 rokmi aj matka Elvíra, a tak sme sa spojili aj s ňou, zveriac náš život a aj život celej cenakolskej rodiny do jej rúk.

Nedeľu 14. mája sme prežili spoločne s priateľmi a dobrodincami a delili sme sa o obrovský dar: Ježiša v Eucharistii. V kaplnke, ktorá je na Monte de la Cruz in Pacuarito, bola okrem nás aj skupina veriacich, ktorí uverili a čakali, kým sa tento sen stane realitou.

Prosíme vás o podporu v týchto dňoch plných práce a entuziazmu, plných života a požehnania. Naši čistia  a skrášľujú miesto uprostred nádhernej prírody plnej ovocia v každom ročnom období. Je to víťazstvo Božej veľkorysosti a fantázie Ducha Svätého!

Ďakujeme fatimskej Panne Márii za požehnania, za ešte väčší pocit jej blízkosti v týchto dňoch. Posielame aj obrovské objatie našej matke Elvíre.

Otec Andrea, otec Michel a cenakolci z Kostariky.

 

COSTA RICA

 • 01.jpg
  big image
  01.jpg
 • 02.jpg
  big image
  02.jpg
 • 03.jpg
  big image
  03.jpg
 • 04.jpg
  big image
  04.jpg
 • 05.jpg
  big image
  05.jpg
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • 07.jpg
  big image
  07.jpg
 • 08.jpg
  big image
  08.jpg
 • 09.jpg
  big image
  09.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg