12 rokov v Anglicku

12kendal

Kendal (VB), 6. - 7. máj 2017

Oslávili sme 12. výročie otvorenia domu "Our Lady Queen of Martyrs” (Kráľovná mučeníkov) v Kendali, zohriati teplým slnkom, veľmi nezvyčajným pre toto ročné obdobie v Anglicku. 

Božia prozreteľnosť nás skutočne prekvapila pekným počasím. To nám pomohlo aj lepšie privítať našich hostí - brata Huberta a Paula, ktorí prišli zo Saluzza, aby s nami oslavovali. Je krásne pocítiť takto blízkosť srdca Komunity.
V sobotu bolo stretnutie rodičov, ktoré nám ako vždy pomáha pocítiť a pochopiť zázrak našich "uzdravení". Videli sme mnoho zaslzených očí, dojatých radosťou a nie poznačených utrpením. S vďakou sme tak pozerali na mnohé objatia rodín, ktoré sa stretli po dlhých mesiacoch odlúčenia, na radosť tých, ktorí videli rodinných príslušníkov po prvýkrát od vstupu do Komunity. 
Ruženec a adorácia ráno boli okrášlené prítomnosťou priateľov Komunity a otca Chrisa. Po modlitbe sme všetci spolu tancovali a spievali, a pri tom kontemplovali dojatie a prekvapenie ľudí, ktorí boli po prvýkrát prítomní na našom stretnutí.

uk2

Poobede, po modlitbe korunky Božieho milosrdenstva, sme pozerali video o matke Elvíre. Priblížili sme ju hlavne tým, ktorí nemali možnosť ju spoznať, a potom sme si vypočuli svedectvo brata Huberta. Deň sme zakončili svätou omšou, celebrovanou otcom Chrisom. 

Aj v nedeľu bolo krásne počasie, vďaka ktorému sa záhrada domu stala otvoreným kostolom. Všetci sme sa zjednotili pri pomoci vyniesť z domu stoličky, lavice a oltár. Miesta boli hneď všetky obsadené. Počas modlitby ruženca a adorácie sme pridali k talianskemu a anglickému jazyku aj poľský, pretože tu bolo naozaj veľa prítomných priateľov práve z Poľska. 

Dnes sa k nám pridali aj otec Andrew a otec Michael a spoločne sme privítali nášho vzácneho hosťa, lancasterského biskupa Michaela Campbella, ktorý celebroval Svätú omšu. Ďakujeme za jeho spätosť s Komunitou, aj za to, že nám kázal "aj" po taliansky. V nedeľu "Dobrého Pastiera" podčiarkol dôležitosť úlohy ľudí v cirkvi, ako svet veľmi potrebuje svedkov Božieho Evanjelia. Pozval aj nás svedčiť o potrebe mať vieru v našich životoch v tomto bolestnom dnešku.

uk3

Poobede nastala veľmi očakávaná chvíľa, naše svedectvá o vzkriesení "z tmy do svetla". Potom ďalšia nádielka tancov a piesní. Brat Hubert priniesol prítomným pozdrav od matky Elvíry a od celej Komunity. Našich hostí sme pozdravili spoločným pochodovým ružencom, prechádzajúc pomedzi pahorky, ktoré obklopujú náš dom. 

Oslavy ”narodenín” domu sa aj tentokrát skončili krásnymi zážitkami a požehnaním. Zjednotené a znovunájdené rodiny, mnohí priatelia a dobrodinci, silné chvíle modlitieb a svedectiev, a prítomnosť milosrdného Boha, ktorý nás každý deň ochraňuje. Znova sa cítime “živí" a povzbudení pokračovať v našej ceste “z tmy do svetla”.

Ďakujeme!!!

Cenakolská rodina z Anglicka.