16 rokov v brazílskom Jaú

art1jauKvetná nedeľa,
9. apríla 2017
“Fazenda Sao Francisco de Assis” v
Jaú, Brazília

Sme veľmi šťastní, že sa s vami môžme podeliť o posledné udalosti z našeho domu "Fazenda Sao Francisco de Assis" (Farma sv. Františka z Assisi) v brazílskom Jaú. Tento rok sme sa rozhodli osláviť narodeniny domu o niečo skôr a tak sme oslavovali na kvetnú nedeľu, 9. apríla.

Pripravovať slávnosť práve cez pôstne obdobie nám pomohlo, veľmi sme sa obetovali, a spoločne tak prežili zaujímavé chvíle aj s našimi bratmi z misie v Mogi das Cruzes.

 Aj keď všetky možné skúšky boli dosť ťažké, aj pretože veľmi pršalo, v našich srdciach sme mali istotu, že Pán Boh nám, ako vždy, pomôže. A skutočne to tak aj bolo, Pán nám daroval prekrásny slnečný deň na slávnosť. K ozdobeniu tohto dňa nám pomáhal náš rehoľný brat Peter, ktorý snažne vymaľoval celú scenériu, a dal nám aj dobré rady ako vylepšiť tance vo vystúpeniach.
art2jau

Predstavenie "Márnotratného syna" sa trochu pozmenilo, čo sa týka hudby, aj tancov, a tak po prvý krát malo nádych brazílskej "samby" a "forró", a scenéria na pódiu bola oveľa ľahšia vďaka inteligentne projektovaných obrázkov.

Ráno v deň narodenín si môžte živo predstaviť obrovské emócie, ktoré prežívali všetci tí, ktorí očakávali rodinných príslušníkov, pre mnohých chalanov to bolo po prvý krát, o to väčšie a krajšie bolo ich očakávanie a prekvapenia. Prichádzajúce rodiny sme privítali piesňami, tancom, vrúcnymi objatiami, mnohými úsmevmi a aj zopár slzami. Antonio a Otec Eugenio privítali rodiny, a potom po niekoľkých piesňach sa začala modlitba sv. Ruženca: je krásne vidieť rodiny pri spoločnej modlitbe.

art3jau

Katechéza otca Eugenia sa zakladala na ťažkostiach vo vzťahoch medzi rodičmi a ich potomkami, a na tom ako je dôležité nasledovať rady komunity aby sme dokázali spoločne kráčať na ceste obrátenia.

Najočakávanejšou chvílou doobedia bola adorácia: to najviac vo chvíli, keď chlapci zišli z pódia a prišli ku svojim rodinám aby si v spoločnom objatí odpustili a povedali si ako veľmi sa majú radi. Keď potom prešla eucharistická sviatosť pomedzi ľuďmi, bolo jasne cítiť prítomnosť Ducha Svätého. V tej chvíli zmizli všetky nedorozumenia a strach. Po adorácii bolo vo vzduchu cítiť harmóniu, a všeci sme sa spoločne občerstvili pri bufete, ktorý sa skladal z toho, čo všetci priniesli a spoločne sme sa o všetko rozdelili.

art4jau

Poobede stále prichádzali niektorí priatelia Komunity. O tretej sme sa pomodlili korunku božieho milosrdenstva. Potom Antonio a otec Eugenio v krátkosti vyrozprávali o začiatkoch komunity a poďakovali našim priateľom: tým, ktorí od začiatku boli spriaznení s komunitou a ktorí aj pomohli k tomu aby sme na tomto mieste mohli otvoriť dom, aj tým, ktorých Pán vo veľkom počte priviedol za týchto 16 rokov pôsobenia domu. Aj vďaka týmto priateľom komunita mohla prijať mnohých beznádejných chalanov. Priatelia, ktorí sa stali nástrojom božieho milosrdenstva, a konkrétne ukazujú ich lásku k nám, a ich obetavosť.

Neskôr niektorí z chlapcov podali svoje svedectvo, po ktorom nasledovala sv. omša celebrovaná biskupom "Franciscom" a otcom Eugeniom. Dom Francisco pri kázni podčiarkol celé utrpenie ktorým si prešiel Pán Ježiš na ceste kríža, cenu ktorú zaplatil za každého z nás, aby nás zachránil od hriechu a smrti. Po sv. omši, zatiaľ čo sa chalani pripravovali na večerné predstavenie, hostí čakal olovrant, ktorý pripravili niektoré priateľky nášho domu.

Tento rok predstavenie márnotratného syna bolo viac aktuálne vďaka snahe všetkých: chceli sme pripraviť predstavenie, ktoré by svedčilo o Otcovom milosrdenstve predovšetkým mladým a tým najmladším. Priatelia a rodiny boli dojatí, keď videli, že toto podobenstvo z evanjelia je príbeh, ktorým sme si všetci prešli, keď stratení v závislosti a v tme sme vďaka Komunite Cenacolo spoznali Otcove milosrdenstvo a krok za krokom, deň po dni sme opäť nadobudli dôstojnosť Jeho detí.

Ďakujeme Pane Ježišu, za to, že si nám bol za týchto 16 rokov stále na blízku na tejto brazílskej pôde: ďakujeme ti za všetky vzkriesené životy tu v Jaú... zdôverujeme ich do Máriiných rúk, do rúk tvojej matky a veľkej priateľky "našej matky Elvíry"!