Stretnutie na Kvetnú Nedeľu

42"Hosanna synovi Dávidovmu!"
9. apríla 2017 - Envie

Tak ako každý rok, aj na túto Kvetnú nedeľu sa konalo stretnutie rodičov z Talianska v Envie. Aj keď sa nachádzame v pôstnom období, tento moment je dôvodom na oslavu, a v stretnutí rodičov s ich potomkami je cítiť prvé lúče Ježišovho zmŕtvychvstania.

Deň sa začal veľmi skoro: prípravy na obed, prípravy predajných stánkov, príchod viacerých autobusov a áut... Božia prozreteľnosť priviedla skutočne veľké množstvo ľudí a počas chvíľ v priestoroch veľkej sály v Envie, táto praskala vo švíkoch.

Množstvo objatí, dojímavé úsmevy, slzy radosti: niekto videl rodinu po prvý krát a to je taký malý-veľký zázrak, ktorý sa opakuje na každom stretnutí a za ktorý treba chváliť a ďakovať Pánovi, za to ako On pracuje v našich srdciach.

ART1Program sa začal piesňami a tancami, modlitbou sv. Ruženca pred Eucharistiou nás pripravil na najdôležitejšiu chvíľu dňa, ktorou bola sv. omša. Požehnanie olivových ratolestí, pieseň Hosanna a spomienka na vstup Pána Ježiša do Jeruzalema, to všeko predchádzalo čítaniu Pašii, ktoré sú srdcom našej viery.

Poza oltára boli významné obrazy Turínskeho plátna, aby nám pomohli rozjímať nad utrpením nášho Pána. Otec Andrea v kázni spomínal slová Matky Elvíry: "Každý deň nás čaká kúsok kríža, ktorý musíme prijať. Kríž sa týka všetkých, kresťanov aj nekresťanov. Ale len pohľad viery nám ukáže viac než len kus dreva, nám ukáže ukrižovaného Krista.

Nasledoval obed spolu s rodinami, a potom nádherné slnečné počasie nám pomohlo prežiť krásne popoludnie a pozhovárať sa, podeliť sa o to čo prežívame v komunite.

ART2aNeskôr sme sa vrátili do kostola, pomodlili sme sa korunku Božieho milosrdenstva, zaspievali si pár piesní a potom nasledovalo pár svedectiev dievčat, ktoré sa pripravujú na odchod na misie. Poobedie zakončil otec Stefano katechézou kde podotkol ako je dôležité aby rodičia kráčali spolu so svojimi potomkami za svetlom a za spoločným obrátením, a tiež ako je dôležité naučiť sa trpieť v živote a tak dozrievať pohľad viery. Povedal, že "Po kúsku cesty zistíme, že nenosíme my kríž, ale kríž nosí nás!"

Stretnutie sme zakončili spoločným tancom, potom sme sa pozdravili, a každý sa vybral na cestu domov. Predoslava zmŕtvychvstania Krista, aká je to veľká radosť vedieť, že Ťa máme Pane navždy!

Vďaka Pane Ježišu za tento slávnostný deň prežitý spoločne očakávajúc blížiacu sa Veľkú Noc! Ďakujeme Duchu Svätý za vnuknutie ktoré si dal Matke Elvíre: "obrátení rodičia, spasené deti!"

Zverme do rúk Panny Márie, vernej pod krížom, to čo sme prežili a to čo budeme prežívať v nasledujúcom Veľkom týždni: vo chvíli kríža Mária daruj nám dôveru a nádej vo vzkriesenie!

KVETNA NEDELA

 • 01.jpg
  big image
  01.jpg
 • 02.jpg
  big image
  02.jpg
 • 03.jpg
  big image
  03.jpg
 • 04.jpg
  big image
  04.jpg
 • 05.jpg
  big image
  05.jpg
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • 07.jpg
  big image
  07.jpg
 • 08.jpg
  big image
  08.jpg
 • 09.jpg
  big image
  09.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 32.jpg
  big image
  32.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg
 • 34.jpg
  big image
  34.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.jpg
  big image
  36.jpg
 • 37.jpg
  big image
  37.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg
 • 40.jpg
  big image
  40.jpg
 • 41.jpg
  big image
  41.jpg
 • 42.jpg
  big image
  42.jpg
 • 43.jpg
  big image
  43.jpg
 • 44.jpg
  big image
  44.jpg
 • 45.jpg
  big image
  45.jpg
 • 46.jpg
  big image
  46.jpg
 • 47.jpg
  big image
  47.jpg
 • 48.jpg
  big image
  48.jpg
 • 49.jpg
  big image
  49.jpg
 • 50.jpg
  big image
  50.jpg
 • 51.jpg
  big image
  51.jpg
 • 52.jpg
  big image
  52.jpg
 • 53.jpg
  big image
  53.jpg
 • 54.jpg
  big image
  54.jpg
 • 55.jpg
  big image
  55.jpg
 • 56.jpg
  big image
  56.jpg
 • 57.jpg
  big image
  57.jpg
 • 58.jpg
  big image
  58.jpg
 • 59.jpg
  big image
  59.jpg
 • 60.jpg
  big image
  60.jpg
 • 61.jpg
  big image
  61.jpg
 • 62.jpg
  big image
  62.jpg
 • 63.jpg
  big image
  63.jpg
 • 64.jpg
  big image
  64.jpg
 • 65.jpg
  big image
  65.jpg
 • 66.jpg
  big image
  66.jpg
 • 67.jpg
  big image
  67.jpg