Stretnutie dievčat 2017

bannerSERVEXAMORE
"Začíname s Ježišom a Máriou prebiehať tú najnáročnejšiu trasu, ale zároveň najzaujímavejšiu,
a to je cesta do našeho vnútra, aby sme spoznali samé seba.
Zistíme, že život každej jednej z nás je jedinečný a veľmi vzácny klenot." (Matka Elvíra)

ART1Certosa di Pesio, 3. - 8. apríla 2017
Stretnutie dievčat "Serve per amore" (služobnice lásky)

 

"Ženy slobodné milovať a slúžiť všetkým". Toto motto nás viedlo po celý týždeň na našej duchovnej obnove "služobníc lásky", teda dievčat, ktoré už dlhší čas kráčajú na ceste v komunite Cenacolo. Veľa dievčat aj z odľahlých domov sa s nami spojilo aby sme spoločne prežili toto každoročné stretnutie: príležitosť na "oddych" od povinností v domoch, a tiež príležitosť v tichosti a modlitbe pozrieť sa do svojho vnútra, a tak prenájsť zmysel a smer nášho života v komunite, nášho milovať a slúžiť mladým, ktorí klopú na dvere Cenacola. 

Božia prozreteľnosť bola k nám veľmi milá a vybrala pre nás práve toto miesto (kláštor Certosa di Pesio), pre jej okolitú krásu horskej prírody, a aj pre pohostenie nášho priateľa otca Francesca Peyrona a jeho spolupracovníkov. Tri kaplnky s možnosťou osobnej adorácie, ticho hôr, krásne jarné slnečné dni, výborná kuchyňa, to všetko urobilo z tohto týždňa nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme Tebe Ježišu!

Stretnutie viedol otec Stefano, ktorý prostredníctvom katechéz nám pomohol "loviť" hloboko vo vnútri, hlavne prvé tri dni keď sme sa snažili žiť v úplnom tichu aby sme tak mohli lepšie počúvať hlas Boží. Slová Matky Elvíry a pápeža Františka, ktoré sme počúvali počas tohto stretnutia, nám pomohli rozjímať nad tajomstvom Veľkého týždňa a pripraviť sa tak lepšie na slávenie Veľkej Noci. 

Otec Andrea a otec Massimo Marchi nás sprevádzali v rôznych chvílach modlitby: ich kázania nám pomohli pochopiť krásu tejto cesty svetla a dôležitosť stať sa slobodné ženy ako Matka Elvíra. Aj otec Francesco, ktorý stále navštevuje naše dievčenské domy, nás obohatil vďaka každodennému "Lectio divina" venovanému niektorým znamenitým úryvkom Božieho slova. 

ART2Zo srdca ďakujeme tímto kňazom za to ako sa nám venovali, a stali sa tak nástrojom Božieho milosrdenstva pre nás.

Naše drahé sestry misionárky vzkriesenia, spolu s dievčatami ktoré sa pripravujú na misie, sa posnažili a pripravilil nám zopár chvíľ zábavy, hier a tancov, a tak nám pomohli byť ešte viac usmiate a jednotné. 


Pred tým ako sme sa vrátili do našich domov sme odišli do Pagna pozdraviť Matku Elvíru, ktorá nás privítala s úsmevom: To nám pomohlo vydať sa na cestu so srdcom plným vďaky Bohu a komunite! Mať možnosť videť Matku Elvíru je obrovský dar, a dáva nám ešte viac radosti na našej ceste životom, a tiež túžbu milovať a slúžiť práve tak ako to robila matka, ktorú Pán Boh vybral pre nás. Vďaka Matka Elvíra! Máme Ťa radi...VEĽMI! 

Tvoje dcéry "služobnice lásky" 

STRETNUTIE DIEVCAT

 • 01.JPG
  big image
  01.JPG
 • 02.JPG
  big image
  02.JPG
 • 03.JPG
  big image
  03.JPG
 • 04.JPG
  big image
  04.JPG
 • 05.JPG
  big image
  05.JPG
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • 07.jpg
  big image
  07.jpg
 • 08.jpg
  big image
  08.jpg
 • 09.jpg
  big image
  09.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 16a.jpg
  big image
  16a.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 32.jpg
  big image
  32.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg
 • 34.jpg
  big image
  34.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.jpg
  big image
  36.jpg
 • 37.jpg
  big image
  37.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg
 • 40.jpg
  big image
  40.jpg
 • 41.jpg
  big image
  41.jpg
 • 42.jpg
  big image
  42.jpg
 • 43.jpg
  big image
  43.jpg
 • 43a.jpg
  big image
  43a.jpg
 • 44.jpg
  big image
  44.jpg
 • 45.jpg
  big image
  45.jpg
 • 46.jpg
  big image
  46.jpg
 • 47.jpg
  big image
  47.jpg
 • 48.jpg
  big image
  48.jpg
 • 49.jpg
  big image
  49.jpg
 • 50.jpg
  big image
  50.jpg
 • 51.jpg
  big image
  51.jpg
 • 52jpg.jpg
  big image
  52jpg.jpg
 • 53.jpg
  big image
  53.jpg
 • 54.jpg
  big image
  54.jpg
 • 55.jpg
  big image
  55.jpg
 • 56.jpg
  big image
  56.jpg
 • 57.jpg
  big image
  57.jpg