Vysviacka nového biskupa Saluzza

bannervescovovercelli

ARTVESCOVO1

Vercellská katedrála, 25. marca 2017
Zvestovanie Pána

Slávnosť vysviacky biskupa Ser. Mons. Cristiano Bodo

Početná skupina chlapcov a dievčat, rehoľných sestier a bratov dostali možnosť zúčastniť sa na slávnosti vysviacky nového biskupa Saluzza mons. Cristiano Bodo. Slávnosť sa konala vo Vercellskej katedrále pomenovanej po sv. Euzébiovi, ktorý bol prvým biskupom vercellskej diocézy a patrónom mesta, a aj prvým biskupom a patrónom celej časti talianska Piemonte.  

Katedrála bola plná farníkov a veriacich, aj zo saluzzskej diocézy ktorý ho očakávajú ako nového biskupa, aj z vercellskej diocézy kde po tieto roky ako "don Cristiano" slúžil ako farník a vikár. Ceremóniu celebroval vercellský arcibiskup mons. Marco Arnolfi a koncelebrovali mnohý kardináli a biskupi spolu s kňazmi z oboch diocéz a tiež s našimi cenakolskými kňazmi. 

ARTVESCOVO2

V deň sviatku Zvestovania Pána, arcibiskup vo veľmi jednoduchej a konkrétnej homílii chcel dať novému biskupovi dva dôležité odkazy k vedeniu ľudu v jeho novej ceste: "áno" Panny Márie a "áno" Ježišovo by mali poznačiť jeho prácu. Jeho ochota, ako tá ktorú preukázala Mária hovoriac "áno" anjelovi. A "úplná láska" ako to "áno" ktoré povedal Pán Ježiš na kríži voči Božej vôli. 

Veľmi dojímavá chvíle bolo čítanie slov pápeže Františka, ktorý napísal list mons. Cristianovi oznamujúc jeho nomináciu ako biskupa: veľa jednoduchosti, plné jemnosti, vážnosti a citu. 

Pri sv. omši dostal nový biskup požehnanie od kardinálov, biskupov a kňazov prítomných, prosiac pre ňho dary Ducha Svätého.

ARTVESCOVO3
Potom dostal mitru, biskupskú berlu a prsteň. Počas dlhej celebrácie vysviacky bolo viacero dojímavých momentov, ako napr. predanie svojej činnosti biskupa od doterajšieho saluzzského biskupa mons. Giuseppe Guerriniho ktorý 14 rokov viedol saluzzskú diocézu. Toto bolo jeho prianie novému biskupovi: "Pane daruj našemu bratovi Cristianovi, ktorý je dnes menovaný biskupom Saluzza, aby viedol tvoj ľud ku sláve". 

Prekrásna bola aj modlitba po obetných daroch, keď mons. Cristiano spomínal na svojho otca: "Prijmi Pane do tvojho kráľovstva všetkých našich zosnulých bratov, prosím Ťa o môjho otca a všetkých spravodlivých, ktorí v mieri s Tebou zanechali tento svet".  Na záver slávnosti, nový biskup pozdravil a poďakoval svojej matke a celej svojej rodine, ale aj mladým z jeho farnosti, ktorý ho potom veľmi vrúcne pozdravili. Najmladší taliansky biskup má veľmi blízky vzťah s mládežou, a táto jeho charizma ho veľmi zbližuje aj s Matkou Elvírou, ktorá sa toľko venovala mladým. 


ARTVESCOVO4Po vysviacke nasledoval moment diocéznej oslavy, kde aj niektorí z našich kňazov a sestričiek boli prítomný, pokiaľ čo väčšina z nás odišli do komunitného domu Casaleggio a spolu s mladými z tohto domu sme obedovali a prežili zvyšok dňa. 
Oficiálny vstup mons. Boda do saluzzskej diocézy bude v nedeľu 2 apríla. Celá saluzzská diocéza je pripravená pozdraviť nového biskupa. 
Drahý pán biskup, už sa nevieme dočkať kedy Vás budeme môcť privítať v meste v ktorom Pán Boh požiadal Matku Elvíru aby začala komunitu Cenacolo,  a predovšetkým, že Vás budeme môcť privítať ako hosťa v našich komunitných domoch a na nasledujúcom festivale života!

Ďakujeme za to, že sme sa mohli zúčastniť tejto cirkevnej a rodinnej slávnosti, podopierajúc tak s našou modlitbou prítomnosť nového biskupa. Nech Vás Panna Mária ochraňuje a sprevádza pri tejto veľkorysej a radostnej službe k Vašej novej diocéze. Ďakujeme!


VYSVIACKA NOVEHO BISKUPA

 • 01.jpg
  big image
  01.jpg
 • 02.JPG
  big image
  02.JPG
 • 04.jpg
  big image
  04.jpg
 • 05.jpg
  big image
  05.jpg
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • 07.JPG
  big image
  07.JPG
 • 08.jpg
  big image
  08.jpg
 • 09.jpg
  big image
  09.jpg
 • 10.JPG
  big image
  10.JPG
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 32.jpg
  big image
  32.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg
 • 34.jpg
  big image
  34.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.jpg
  big image
  36.jpg
 • 37.jpg
  big image
  37.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg