Rozlúčka s biskupom Saluzza


vescovo1

"Poďte a vyjdime hore na vrch Hospodinov"
(Izaiáš 2,3)

Katedrála v Saluzzi - 2017 
Nedeľa 19. marca sa v Katedrále v Saluzzi ľud pozdravil s našim biskupom Mons. Giuseppe Guerrini, a s jeho dlhoročnou episkopálnou službou.

Dosiahol vekovej hranice, v ktorej po 14 rokoch prežitých v diocézy Saluzza sa vracia do "svojho" mesta Cuneo.
Všetci obyvatelia cenacolského domu v Saluzzi, spolu s našimi kňazmi a rehoľnými sestrami boli prítomný na ďakovnej sv. omši v katedrále. Spojili sme sa tak s celým ľudom Božím zo Saluzzskej diocézy aby sme poďakovali za jeho poctivú a vernú službu voči našej komunite po všetky tieto roky.

vescovo2Vždy úprimný a dostupný nás sprevádzal v "silných" chvíľach našej komunitnej cesty: vždy prišiel na našu sviatosť Turíc, festival života, ako aj na viacero rodinných chvíľ slúžil sv. omše v dome našich rehoľných sestier, a vysvätil niektorých našich kňazov.
Katedrála "praskala vo švíkoch": prítomný boli skoro všetci diecézny kňazi, viacero starostov a predstaviteľou rôznych verejných inštitúcii a množstvo iných biskupových priateľov.
Bolo nádherné vidieť túto spätosť a vďaku ľudu so svojím biskupom!
Na začiatku sv. omše sa čítal pozdrav nového biskupa Saluzza Mons. Cristiana Bodo, ktorý bude vysvätený 25. marca v katedrále v meste Vercelli, a oficiálne vstúpi do úradu v Saluzze v nedeľu 2. apríla.
Biskup v homílii prešiel celým svojím úradovaním vo svetle na ceste viery prežitým ako "svätý Jozef, ďakujúc mnohým diocéznym cirkevným častiam, ktoré ho vždy podopreli a obohatili vo viere. Povedal nám, že sa vždy cítil podporovaný ako biskup svojho ľudu, a ako je dôležité podporovať sa navzájom: pastier vedie svoje ovečky, ale ovečky podopierajú pastiera."
 

vescovo3

Na záver sv. omše viacerý ďakovali biskupovi, a naše rehoľné sestry ho sprevádzali spevom pri odchode z katedrály. 

 

 

Vďaka mons. Guerrini za skromnosť a za službu s ktorou si nás v týchto rokoch sprevádzal: nech Pán Boh sprevádza túto novú etapu jeho života, a jeho službu cirkvi. So srdcom plným vďaka Vás zdravíme pán biskup a sprevádzame našimy dobrými skutkami a modlitbou.