Stretnutie rodičov v Poľsku

incgenitpolonia2017

Kalwaria Zebrzydowska – Polonia
10 – 11 – 12 marzo ’17

Aj tentokrát nám Božia Prozreteľnosť dovolila prežiť pár dní spolu s rodičmi, priateľmi a ex v Poľsku, v prekrásnom Mariánskom pútnickom mieste zvanom Kalwaria. Dvakrát do roka máme možnosť stretnúť sa a spoločne sa modliť, vypočuť si katechézy, a prežiť chvíle priateľstva, pravdy a spoločenstva. Tentokrát nás bolo viac ako tristo a skoro sme nemali miesto pre všetkých!!!

V sobotu ráno sme začali rozdelený na dve skupiny: Mama nášho veľkého priateľa kňaza Waclawa zomrela pred pár dňami, a tak jedna skupina z nás spoločne s našimi kňazmi, Andreom a Massimom Marchim, sme išli na pohreb. Spoločne sme prežívali chvíľu obrovskej vďaky a krásy viery v zmŕtvychvstanie. Po návrate sme sa spojili s ostatnými rodičmi, ktorý ráno prežívali chvíle modlitby pod vedením našich priateľov kňazov Slawek a Jan.


Po obede sme počúvali katechézu otca Andreu o dôležitosti ozdravenia vzťahov medzi rodičmi a deťmi, z ktorej sa rodí nová láska, náročná láska, láska ku ktorej nás učila Matka Elvíra. Ako večerný program rodičia pripravili predstavenia, a bolo skutočne krásne vidieť ich snahu a lásku. Brat Slaven bol tiež prítomný a rozprával poľským rodičom o viacerých dôležitých bodoch: tak sme spoločne prežili chvíľu priateľstva a radosti, ale aj počúvania a výchovy. Potom bola adorácia: Ježiš, živý a prítomný v Eucharistickom tajomstve, nám priniesol veľký pokoj a svetlo srdciam.

Nedeľa sa začala modlitbou Svätého Ruženca a nakoniec sme pozdravili a poďakovali sa otcovi Waclawovi pre jeho veľkú radosť a nádej ktoré daroval aj nám v týchto dňoch. Potom otec Massimo vyrozprával svoj životný príbeh a pomohol nám tak zamyslieť sa ako lepšie žiť vzťah rodičov a detí. Mnohých rodičov sa jeho svedectvo dotklo a s radosťou prijali jeho slová. Ďakujeme, don Massimo! Nasledovala adorácia pod vedením otca Andreu, ktorý nás pozval povedať Ježišovi to čo nosíme v srdci e poďakovať mu za všetko pekné čo sme spolu prežili. Toto stretnutie uzatvárala svätá Omša celebrovaná otcom Waclawom, ktorý pri pokrme Svätého Písma, nás vyzýval obnoviť naše "áno", a ešte raz sa rozhodnúť stále pokračovať na tejto ceste.

Ďakujeme Ježišu a Panne Márii za tieto dni plné modlitby, priateľstva, radosti a pravdy! Ďakujeme za život našej Matky Elvíry a za všetko čo pre nás robí!!! Modlíme sa v tomto čase Pôstu za srdcia rodičov ktorý kráčajú na ceste zmeny spoločne so ich deťmi v komunite, aby tento pôst mohol byť chvíľou skutočného a úprimného obrátenia! Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme!!!

Cenakolské rodiny z Poľska