Gods Barmhartigheid is groter dan onze zonde.

Moeder Elvira